Na wiosnę przyszłego roku ruszamy z sadzeniem :)

Po ustąpieniu śniegu i rozmarznięciu ziemi przystąpimy do sadzenia pierwszych 9 kolekcji roślin w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo. W skład kolekcji będą wchodzić:
1. Drzewa i krzewy obcego pochodzenia
2. Łąka
3. Krzewy obrzeży lasów
4. Rodzime drzewa liściaste w gradiencie wilgotnościowym
5. Pnącza
6. Dziko rosnące rośliny jadalne wykorzystywane dawniej i obecnie
7. Rośliny lecznicze dziko rosnące w lasach i na łąkach
8. Drzewa i krzewy o znaczeniu biocenotycznym
9. Gatunki drzew i krzewów chronione oraz zagrożone w regionie gdańskim
Oprócz tego w przyszłym roku mamy w planach urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz placu dydaktyczno-ekspozycyjnego.

Komentarze

Popularne posty