Dostępność ogrodu dla osób niepełnosprawnych.

Kolekcje ogrodu położone są na płaskim terenie, prowadzą do nich alejki wysypane ubitym, ostrym żwirem. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim jest możliwe, ale może sprawiać pewne trudności. Po pewnym czasie żwir powinien się uleżeć, i warunki poruszania się powinny ulec pewnej poprawie. Wejście do budynku edukacyjnego posiada łagodny podjazd, próg w drzwiach jest minimalny. Jest dostępna przystosowana toaleta na wózkach.
Uwaga: lasy w pozostałej części ogrodu (w tym "szlak wiewiórki") mają charakter w części lekko podgórski charakter, bez dostosowania dla osób poruszających się na wózkach.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W chwili obecnej tablice edukacyjne, informacyjne nie posiadają udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących.

Komentarze

Popularne posty