Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych


Narciarstwo biegowe, fot. Terje Johannesen
Wbrew pozorom oferta edukacyjna LOB Marszewo nie jest skierowana tylko do przedszkoli i szkół podstawowych. Nasze zajęcia "Zrównoważony rozwój, z czym się to je" skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i doskonale wpisują się w podstawę programową geografii na poziomie podstawowym.


Podstawa programowa szkoła ponadpodstawowa, geografia - zakres podstawowy: Uczeń: (..) 5) analizuje wpływ dynamicznego rozwoju turystyki na środowisko geograficzne oraz podaje możliwości stosowania w turystyce zasad zrównoważonego rozwoju; 8) identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie potrzebę ich rozwiązywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz podaje własne propozycje sposobów rozwiązania takich konfliktów; 10) przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi." 

Scenariusz zajęć powstał dzięki współpracy z norweskimi edukatorami leśnymi. Zajęcia polegają na dyskusji w oparciu o zdjęcia które można połączyć w przeciwstawne pary, związane z różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju np: zdjęcie trasy narciarstwa zjazdowego vs. narciarstwo biegowe, woda z kranu vs. woda w butelce z tworzyw sztucznych. Most drewniany vs, betonowy, itd.

Scenariusz (oryginalny tytuł: Nowocześni obywatele dążą do zapewnienia zrównoważonej przyszłości"Komentarze

Popularne posty