Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kolekcje roślinne

Kolekcje roślinne

LOB "Marszewo" jest ogrodem stosunkowo młodym - został powołany w 2010 r. na terenie blisko 50 ha. W centralnej części, zajmującej ok. 5 ha, znajdują się tematyczne kolekcje roślin, wraz z infrastrukturą ogrodową, placem zabaw i parkingiem. Pozostałą część terenu ogrodu stanowią lasy - głównie grądy i buczyny, porastające wzgórza morenowe.

Od 2016 r. Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

 

Ogród specjalizuje się w kolekcjonowaniu drzew, krzewów i roślin zielnych strefy umiarkowanej i borealnej, w szczególności gatunków rodzimych dla terenu Pomorza Gdańskiego. Większość kolekcji prezentuje rośliny leśne lub związane ze zbiorowiskami występującymi w kompleksach leśnych. Są tu też tzw. kolekcje fitocenotyczne, czyli prezentujące cały fragment danego zbiorowiska roślinnego.

Kolekcje w większości zlokalizowane są w centralnej ogrodzonej części ogrodu, ale niektóre znajdują się w części leśnej, przy szlakach edukacyjnych.

 

Obecnie w ogrodzie zobaczyć można 31 kolekcji roślinnych, z okazami blisko 300 gatunków roślin. Te kolekcje to:

 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, amerykańskie
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, euro-azjatyckie
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, Dalekiego Wschodu
 • Drzewa i krzewy obce dla regionu, występujące w Polsce
 • Łąka kwietna
 • Gatunki o znaczeniu biocenotycznym
 • Drzewa i krzewy chronione oraz zagrożone w regionie gdańskim
 • Dziko rosnące rośliny lecznicze i jadalne, wykorzystywane dawniej i obecnie
 • Drzewa i krzewy jadalne i lecznicze
 • Pnącza
 • Murawa napiaskowa
 • Oczko wodne
 • Rodzime drzewa liściaste w gradiencie wilgotnościowym
 • Róże Pomorza Gdańskiego
 • Wrzosowisko
 • Żarnowczysko
 • Jeżyny Pomorza Gdańskiego
 • Sukcesja roślinności leśnej
 • Rozwój lasu na gruntach porolnych
 • Fitocenoza lasu bukowo-sosnowego
 • Sad starych odmian drzew owocowych
 • Fitocenoza grądu
 • Młody grąd
 • Fitocenoza żyznej buczyny
 • Fitocenoza kwaśnej buczyny
 • Nasłonecznione i ciepłe obrzeża lasu
 • Krzewy obrzeży lasu bukowo-dębowego i bukowego
 • Krzewy obrzeży lasu grądowego
 • Ginące i zagrożone rośliny runa lasów Pomorza Gdańskiego
 • Labirynt zmysłów
 • Leśne byliny ozdobne

 

Ogród to także dobre miejsce spotkania ze sztuką. Dzięki współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska podziwiać można prace, będące efektem międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich w ramach Festiwalu Form Przestrzennych Rozdroża Wolności. 

Wyświetl większą mapęMapa: kliknij na kolekcję by zobaczyć jej nazwę.