Powrót

Scenariusz zajęć: Drewno. Powrót do dzikości.

Data publikacji

Scenariusz zajęć: Drewno. Powrót do dzikości.

Odpłatność: zajęcia odpłatne.

Minimalny wiek uczestników: 10 lat.

Maksymalna liczebność grupy: jedna klasa szkolna (24 - 30 osób)

Wymagana zgoda rodziców.

Zajęcia składają się z trzech modułów:

1. zajęć z drewnem. Uczestnicy zajęć wykonują naszyjnik z kawałków bzu czarnego i leszczczyny. Używane narzędzia: piły do drewna, małe noże. Środki bezpieczeństwa: rękawice, okulary ochronne, całość zapewnia LOB Marszewo. Zajęcia prowadzone przez edukatora z LOB Marszewo

2. zajęć "super surowiec" Uczestnicy oceniają próbki różnych surowców: szkła, metalu, plastiku, kamienia, stali pod kątem ich użyteczności i kosztów środowiskowych. Zajęcia prowadzone przez opiekuna grupy / nauczyciela w oparciu o scenariusz dostarczony przez LOB Marszewo

3. spaceru z mapą. Uczestnicy wykonują zadania związane z terenem w oparciu o mapę topograficzną. Częścią  modułu jest budowa "plemiennej wioski z naturalnych materiałów znalezionych w terenie. Zajęcia prowadzone przez opiekuna grupy / nauczyciela w oparciu o scenariusz dostarczony przez LOB Marszewo 

Czas trwania zajęć - około 3,5h.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zajęć zajęcia odbywają się w 3 lub 4 (w przypadku większych grup) podgrupach. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć w każdej z podgrup odpowiada opiekun (np. nauczyciel).