Dokumenty

Dokumenty:
Publikacje:

Artykuły w Acta Botanica CassubicaCzasopismo wydawane przez Katedrę Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 r. jest ono uwzględniane w wykazie czasopism naukowych punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w części B.
  • Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Olszewski TS.,Ciechanowicz W. 2011. Koncepcja powstającego Leśnego Ogrodu Botanicznego “Marszewo”, jej wstępna realizacja oraz walor edukacyjny obiektu – Concept of the establishing Forest Botanical Garden ”Marszewo” (Gdynia), its preliminary realization and educational value of the object. - Acta Bot. Cassub. 10: 35-49. - PDF
  • Ciechanowicz W., Żółkoś K. 2013. Kolejne etapy realizacji Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie (Gdynia) – Further stages of realization of the Forest Botanical Garden in Marszewo (Gdynia, Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 125-128. - PDF

Komentarze

Popularne posty