Zasady

Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” został utworzony i jest utrzymywany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy wsparciu funduszy zewnętrznych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przedmiotem działalności ogrodu, określonym w decyzji dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 4 sierpnia 2010 r, zezwalającej na utworzenie i prowadzenie ogrodu jest:


 1. Gromadzenie i utrzymywanie kolekcji roślin z różnych stref klimatycznych. 
 2. Prowadzenie dokumentacji roślin. 
 3. Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody. 
 4. Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym. 
 5. Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym.
 6. Współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi. 
 Ogólne zasady korzystania


 1. Kolekcje Leśnego Ogrodu Botanicznego oraz jego infrastruktura edukacyjna są dostępne dla grup zorganizowanych, minimum 12-osobowych, w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w oparciu o formularz na stronie internetowej. 
 2. Dostępność ogrodu dla osób indywidualnych: wszystkie niedziele od pierwszej po Wielkanocy, do końca września, od godz. 10:00 do 16:00
 3. Wstęp do ogrodu, zajęcia edukacyjne bezpłatne.
 4. Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie pieszo przede wszystkim po wyznaczonych ścieżkach. Ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich możliwy z zachowaniem należytej ostrożności.
 5. Na terenie Ogrodu zabronione jest:
 • Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części.
 • Pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników okazów do zielnika) bez zezwolenia upoważnionych pracowników.
 • Dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i kolekcji.
 • Chwytanie zwierząt.
 • Niszczenie urządzeń, elementów małej architektury.
 • Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających.
 • Osoby przebywające w Leśnym Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu.
 • Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Bezpieczeństwo podczas zajęć, odpowiedzialność za powierzone mienie


1. Za bezpieczeństwo uczestników  podczas zajęć organizowanych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk  oraz w czasie wolnym od zajęć odpowiedzialność ponoszą szkoły / opiekunowie grup.
2. Do obowiązków organizatora pobytu na terenie nadleśnictwa, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć należy:

-  uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd dzieci, poinformowanie uczestników oraz ich rodziców  o  ewentualnych zagrożeniach występujących w lesie, 
-  zadbanie aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i  warunków terenowych ( np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka przeciwdeszczowa)
-  zadbanie aby małoletni uczestnicy dzieci byli zaopatrzeni w posiłek, zimne lub ciepłe napoje (w zależności od warunków atmosferycznych panujących w lesie),  
3. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez leśników opiekunowie muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo dzieci oraz pomagać w prowadzeniu zajęć .
4. Za zniszczenia spowodowane przez uczestników podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność  opiekunowie grup. Są zobowiązani do zwrotu kosztów powstałych strat.
5. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
6. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych, gdy:
- uczestnicy nie stawią się w ustalonym miejscu i czasie
- nie będą należycie przygotowani do zajęć
- warunki pogodowe będą niesprzyjające
- uczestnicy zajęć będą zachowywać się w sposób niewłaściwy
- z innych powodów, niezależnych od nadleśnictwa.


Regulamin ogrodu zatwierdził nadleśniczy Marek Zeman.
(Decyzja  nr 18/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk  z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad prowadzenia i korzystania  Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”)Komentarze

 1. "Dostępność ogrodu dla osób indywidualnych podana jest na jego stronie internetowej: www.marszewo.edu.pl" - mimo intensywnych poszukiwań nie znalazłem takich nformacji (byłoby dobrze gdyby zamiast niej pojawił się link do wskazywanego miejsca). Jakie są zatem te zasady? Czy indywidualny turysta może odwiedzać ogród i w jakich terminach? Takie podstawowe informacje powinny być łatwo dostępne na stronie. Brak też planu ogrodu, opisu itp. Polecam jako wzór stronę Arboretrum Wirty. Pozdrawiam J.Wierzchołowski (jawie@onet.eu)
  PS. Kuriozalne są wymagania dotyczące wpisywania komentarza.

  OdpowiedzUsuń
 2. Szanowny Panie!
  BARDZO dziękuję Panu za uwagi. Skorygowałem powyższe zapisy, mam nadzieję, że teraz zapis jest jasny. Opis i plan ogrodu będę starał się jak najszybciej uzupełnić. Co do wymagań przy wpisywaniu komentarza: to są standardowe wymagania google. Można z nich zrezygnować, ale skutkuje to zalewaniem strony przez spam (nielegalne reklamy). Te filtry to niestety bardzo niewygodne ale jedyne wyjście. Z wyrazami szacunku.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy ogród można zwiedzać w towarzystwie psa (oczywiście na smyczy)?

  OdpowiedzUsuń
 4. Chciałabym skorzystać z zajęć w niedzielę ( ogród otwarty dla osób indywidualnych) ale przy zapisach na zajęcia widnieje napis że tylko dla grup zorganizowanych?

  OdpowiedzUsuń
 5. Ogrodowe Niedziele są otwarte dla wszystkich. Natomiast w niektórych warsztatach i pokazach organizowanych w ramach Niedziel może wziąć udział ograniczona ilość osób - dlatego czasem robimy zapisy. Jeśli skończyły się miejsca, nie ma problemu: można przyjść obejrzeć kolekcje, posiedzieć po prostu na trawie, czy ognisku (w związku z remontem wiaty może być w niektóre niedziele niedostępne)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty