Zasady


Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” został utworzony i jest utrzymywany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy wsparciu funduszy zewnętrznych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przedmiotem działalności ogrodu, określonym w decyzji dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 4 sierpnia 2010 r, zezwalającej na utworzenie i prowadzenie ogrodu jest:
 1. Gromadzenie i utrzymywanie kolekcji roślin z różnych stref klimatycznych. 
 2. Prowadzenie dokumentacji roślin. 
 3. Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody. 
 4. Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym. 
 5. Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym. 
 6. Współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi.
 Ogólne zasady korzystania
 1. Leśny Ogród Botaniczny oraz jest otwarty od 
 • poniedziałku do piątku od godz. 10:00 - 14:00, 
 • niedziele od pierwszej po Wielkanocy (Ogrodowe Niedziele), do końca września, od godz. 10:00 do 16:00. W trakcie Ogrodowych Niedziel dostępne są różnego rodzaju bezpłatne pokazy i warsztaty.
 1. Zajęcia edukacyjne prowadzimy w dni robocze, dla grup minimum 12-osobowych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w oparciu o formularz na stronie internetowej
 2. Wstęp do ogrodu, zajęcia edukacyjne są bezpłatne. 
 3. Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie pieszo przede wszystkim po wyznaczonych ścieżkach. Ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich możliwy z zachowaniem należytej ostrożności. 
 4. Na terenie Ogrodu zabronione jest: 
 • Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części. 
 • Pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników okazów do zielnika) bez zezwolenia upoważnionych pracowników. 
 • Dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i kolekcji.
 • Chwytanie zwierząt. 
 • Niszczenie urządzeń, elementów małej architektury. 
 • Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających. 
 • Osoby przebywające w Leśnym Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu. 
 • Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego. 
Bezpieczeństwo podczas zajęć, odpowiedzialność za powierzone mienie
 1. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć organizowanych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk oraz w czasie wolnym od zajęć odpowiedzialność ponoszą szkoły / opiekunowie grup.
 2. Do obowiązków organizatora pobytu na terenie nadleśnictwa, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć należy: 
 • uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd dzieci, poinformowanie uczestników oraz ich rodziców o ewentualnych zagrożeniach występujących w lesie,
 • zadbanie aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i warunków terenowych ( np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka przeciwdeszczowa) 
 • zadbanie aby małoletni uczestnicy dzieci byli zaopatrzeni w posiłek, zimne lub ciepłe napoje (w zależności od warunków atmosferycznych panujących w lesie),
3. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez leśników opiekunowie muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo dzieci oraz pomagać w prowadzeniu zajęć .
4. Za zniszczenia spowodowane przez uczestników podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność opiekunowie grup. Są zobowiązani do zwrotu kosztów powstałych strat.
5. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

6. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych, gdy:
 • uczestnicy nie stawią się w ustalonym miejscu i czasie
 • nie będą należycie przygotowani do zajęć
 • warunki pogodowe będą niesprzyjające
 • uczestnicy zajęć będą zachowywać się w sposób niewłaściwy
 • z innych powodów, niezależnych od nadleśnictwa. 
Regulamin ogrodu zatwierdził nadleśniczy Marek Zeman.

(Decyzja nr 18/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad prowadzenia i korzystania Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”)
Komentarze

 1. "Dostępność ogrodu dla osób indywidualnych podana jest na jego stronie internetowej: www.marszewo.edu.pl" - mimo intensywnych poszukiwań nie znalazłem takich nformacji (byłoby dobrze gdyby zamiast niej pojawił się link do wskazywanego miejsca). Jakie są zatem te zasady? Czy indywidualny turysta może odwiedzać ogród i w jakich terminach? Takie podstawowe informacje powinny być łatwo dostępne na stronie. Brak też planu ogrodu, opisu itp. Polecam jako wzór stronę Arboretrum Wirty. Pozdrawiam J.Wierzchołowski (jawie@onet.eu)
  PS. Kuriozalne są wymagania dotyczące wpisywania komentarza.

  OdpowiedzUsuń
 2. Szanowny Panie!
  BARDZO dziękuję Panu za uwagi. Skorygowałem powyższe zapisy, mam nadzieję, że teraz zapis jest jasny. Opis i plan ogrodu będę starał się jak najszybciej uzupełnić. Co do wymagań przy wpisywaniu komentarza: to są standardowe wymagania google. Można z nich zrezygnować, ale skutkuje to zalewaniem strony przez spam (nielegalne reklamy). Te filtry to niestety bardzo niewygodne ale jedyne wyjście. Z wyrazami szacunku.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy ogród można zwiedzać w towarzystwie psa (oczywiście na smyczy)?

  OdpowiedzUsuń
 4. Chciałabym skorzystać z zajęć w niedzielę ( ogród otwarty dla osób indywidualnych) ale przy zapisach na zajęcia widnieje napis że tylko dla grup zorganizowanych?

  OdpowiedzUsuń
 5. Ogrodowe Niedziele są otwarte dla wszystkich. Natomiast w niektórych warsztatach i pokazach organizowanych w ramach Niedziel może wziąć udział ograniczona ilość osób - dlatego czasem robimy zapisy. Jeśli skończyły się miejsca, nie ma problemu: można przyjść obejrzeć kolekcje, posiedzieć po prostu na trawie, czy ognisku (w związku z remontem wiaty może być w niektóre niedziele niedostępne)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty