Kolekcje roślinne

Ten ogród jest leśny nie tylko z nazwy.

Zdecydowaną większość jego 50 ha powierzchni zajmują lasy, głównie grądy i buczyny. Są też tematyczne kolekcje roślinne, które prezentują poszczególne gatunki oraz fragmenty zbiorowisk roślinnych - leśnych i tych związanych z kompleksami lasów.

Szczególnie bliskie są nam gatunki rodzime, spotykane na Pomorzu Gdańskim. Zobaczyć tu można jednak także rośliny egzotyczne, z różnych stron świata.

"Marszewo" ma również "dzikie", niekoszone fragmenty, w których ogrodnikiem jest natura. W ten sposób dbamy o różnorodność biologiczną, zwłaszcza o florę lokalną i owady zapylające.

Większość kolekcji znajduje się w części centralnej, ogrodzonej, ale niektóre z nich zlokalizowane są w ogólnodostępnej części leśnej, przy szlakach edukacyjnych.


Zaglądaj do ogrodu, by zobaczyć jak rozwija się i nabiera charakteru!

Leśny Ogród Botaniczny jest stosunkowo młody, powstał w 2010 r. Od 2016 r. jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Obecnie w ogrodzie zobaczyć można 31 kolekcji roślinnych, z okazami blisko 300 gatunków roślin. Te kolekcje to:
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, amerykańskie
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, euro-azjatyckie
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, Dalekiego Wschodu
 • Drzewa i krzewy obce dla regionu, występujące w Polsce
 • Łąka kwietna
 • Gatunki o znaczeniu biocenotycznym
 • Drzewa i krzewy chronione oraz zagrożone w regionie gdańskim
 • Dziko rosnące rośliny lecznicze i jadalne, wykorzystywane dawniej i obecnie
 • Drzewa i krzewy jadalne i lecznicze
 • Pnącza
 • Murawa napiaskowa
 • Oczko wodne
 • Rodzime drzewa liściaste w gradiencie wilgotnościowym
 • Róże Pomorza Gdańskiego
 • Wrzosowisko
 • Żarnowczysko
 • Jeżyny Pomorza Gdańskiego
 • Sukcesja roślinności leśnej
 • Rozwój lasu na gruntach porolnych
 • Fitocenoza lasu bukowo-sosnowego
 • Sad starych odmian drzew owocowych
 • Fitocenoza grądu
 • Młody grąd
 • Fitocenoza żyznej buczyny
 • Fitocenoza kwaśnej buczyny
 • Nasłonecznione i ciepłe obrzeża lasu
 • Krzewy obrzeży lasu bukowo-dębowego i bukowego
 • Krzewy obrzeży lasu grądowego
 • Ginące i zagrożone rośliny runa lasów Pomorza Gdańskiego
 • Labirynt zmysłów
 • Leśne byliny ozdobne

Za rozwój i utrzymanie kolekcji roślinnych Leśnego Ogrodu Botanicznego odpowiadają:

- dr Joanna Bloch-Orłowska, botanik, edukator; joanna.orlowska@gdansk.lasy.gov.pl

- Waldemar Hinc, ogrodnik, pszczelarz, stolarz, edukator; waldemar.hinc@gdansk.lasy.gov.pl

Kolekcje roślinne można zwiedzać samodzielnie, można tez skorzystać z botanicznych zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych; więcej w zakładce Edukacja

 

Przyroda i sztuka

Ogród to także dobre miejsce spotkania ze sztuką. Dzięki współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska podziwiać można prace, będące efektem międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich w ramach Festiwalu Form Przestrzennych Rozdroża Wolności. 

 

Wyświetl większą mapęMapa: kliknij na kolekcję by zobaczyć jej nazwę.