Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Edukacja online dla klas szkolnych dostępna

Edukacja online dla klas szkolnych dostępna

Prowadzimy edukację online według sprawdzonych scenariuszy wykorzystywanych wcześniej w edukacji stacjonarnej w LOB Marszewo.

Zajęcia są nie tylko przetestowane podczas zajęć stacjonarnych w Leśnym Ogrodzie Botanicznym ale również online. 

Klasa powinna być wyposażona w wystarczającej jakości łącze internetowe, projektor do komputera i głośniki, tak, by edukator prowadzący zajęcia był widoczny i dobrze słyszalny dla uczestników zajęć. Oczywiście niezbędny jest również mikrofon do wzajemnej komunikacji. Zajęcia odbywają się w oparciu o aplikację zoom. Aplikacja instaluje się po kliknięciu w link do spotkania przesłany przez LOB Marszewo. Instalacja nie wymaga uprawnień administratora. 

W szczególnych przypadkach możemy korzystać ze spotkania organizowanego na platformie Teams (prowadzący edukator musi mieć możliwość udostępniania swojego ekranu i dźwieku). Zajęcia prowadzi Witold Ciechanowicz, ew. kontakt: witold.ciechanowicz@gdansk.lasy.gov.pl, 602 318 805

 

W przypadku zajęć z rysowania uczestnicy zajęć muszą być wyposażeni w kartki A4, ołówki i gumki. Nauczyciel w przypadku każdego scenariusza musi współdziałać z edukatorem prowadzącym zajęcia.  

Rezerwacje: