Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Scenariusze zajęć w LOB Marszewo

Scenariusze zajęć w LOB Marszewo

Scenariusze prowadzonych przez nas zajęć

 

Samodzielne zajęcia: polecamy samodzielny spacer szlakie Alicji w Zaczarowanym Lesie, Szlakiem Korzeni , Leśny Kalejdoskop,  czy inne atrakcje ogrodu. Dla dzieci odok. 3 kl. SP polecamy samodzielne przeprowadzenie Spaceru z Mapą. Inne scenariusze będą dostępne wkrótce. 

Zajęcia botaniczne. Do dyspozycji mamy trzy scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych, prowadzone przez specjalistkę - botaniczkę oraz trzy scenariusze do samodzielnego prowadzenia zajęć przez opiekuna grupy. Zajęcia można rezerwować od kwietnia, scenariusze do pracy samodzielnej będą również dostępne w kwietniu. Sprawdź bardziej szczegółowy opis zajęć. 

Rozpoznajemy wybrane gatunki ssaków i ptaków oraz ich głosy. Prezentacja multimedialna: Gawęda ilustrowana rysunkami i krótkimi fragmentami filmów o wybranych gatunkach zwierząt. Zajęcia zakończone prostym testem sprawdzającym umiejętność rozpoznawania głosów, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć. (scenariusz rekomendujemy w trakcie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych). W zajęciach mogą brać większe grupy niż w terenie - nawet około 30 dzieci jednocześnie.

 

Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy. Nauka rozpoznawania drzew poprzez rysowanie ich liści, ze szczególnym uwzględnieniem cech je różnicujących. Z własnoręcznie wykonanymi "atlasami" liści uczestnicy ruszają w teren.  Autorska metoda Grażyny Głuch z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Nauczyciel prowadzący może otrzymać bezpłatnie zeszyt z opracowanym sposobem rysowania kilkunastu gatunków rodzimych drzew.

W przypadku grup z osobami powyżej 9 lat, rekomendujemy dodatkowo rezerwację zajęć "Spacer z mapą" które polegają na samodzielnym (w parach) wykonywaniu zadań w terenie (ogrodzonym) w oparciu o mapę i busolę. Prowadzący zajęcia przeprowadza dokładny instruktaż posługiwania się mapą. Spacer z mapą polecamy również dla osób indywidualnych, grup rodzinnych itp.

Drewno: dla lasu dla ludzi, spacer po lesie: Zajęcia dotyczące roli drewna w życiu człowieka oraz lasu, połączone z leśnym spacerem, zabawami ruchowymi po lesie i przypomnieniem rozpoznawania 3-4 gatunków drzew. Zajęcia dedykowane przede wszystkim dla dzieci w wieku ok. 7-12 lat.

Zrównoważony rozwój, z czym się to je: Zajęcia oparte o  m.in. o scenariusze zajęć wypracowane w wyniku współpracy z norweskimi edukatorami leśnymi. Dotyczą m.in. problematyki odnawialności zasobów, racjonalnych wyborów konsumenckich. Zajęcia dedykowane dla dzieci starszych niż ok. 9 lat, młodzieży i osób dorosłych. 

Tematyka ujęta w aktualnej podstawie programowej szkoły ponadpodstawowej geografii, zakres podstawowy: Uczeń: (..)

5) analizuje wpływ dynamicznego rozwoju turystyki na środowisko geograficzne oraz podaje możliwości stosowania w turystyce zasad zrównoważonego rozwoju;

8) identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie potrzebę ich rozwiązywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz podaje własne propozycje sposobów rozwiązania takich konfliktów;

10) przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi.)

Dotknij lasu: Spacer po kolekcjach botanicznych, lub wybranych fragmentach lasu. Dzieci skupiają się na dotykaniu drzew iglastych (igły kłujące, delikatne w dotyku, pachnące itp.). W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, możliwy pokaz fragmentu prezentacji, skupiającej się na głosach ssaków i ptaków, swobodna zabawa drewnianymi klockami, lub inne zajęcia plastyczne. Zajęcia dedykowane dla młodszych dzieci.

Warsztaty z drewnem - dostępne jedynie w sezonie zimowym:  Minimalny wiek uczestników: 10 lat. Dla niepełnoletnich uczestników zajęć wymagana zgoda rodziców / opiekunów prawnych. Maksymalna liczba uczestników: 8 osób. W przypadku udziału grupy o większej liczebności: podział na dwie - trzy grupy, jedna grupa uczestniczy w warszatach z drewnem, pozostałe zwiedzają ogród, lub biorą udział w zajęciach "Super surowiec". Każda grupa musi być pod opieką własnego opiekuna. Uwaga: powstałe prace są własnością uczestników zajęć! Regulamin zajęć, podpisywany przez prowadzącego zajęcia / opiekuna!

W ramach tych zajęć prowadzimy trzy tematy:

- warsztaty snycerskie (uczestnicy rzeźbią proste wzory w deskach z lipowego lub olchowego drewna)

- warsztaty "Powrót do dzikości"

- Warsztaty "Zaplątani w przyrodę. Tworzenie obrazów metodą "String Art"

 

Zajęcia, snycerskie mogą być uzupełniane zajęciami odbywającymi się w budynku, w oparciu o scenariusz "Supersurowiec" - gdzie uczestnicy, w oparciu o karty zadań i próbki różnych surowców, samodzielnie je oceniają.

Zarządzanie lasem: symulacja role-playing game (RPG). Uczestnicy wcielą się w role miejscowego leśnika, radnego, ekologa, czy profesora lokalnego uniwersytetu. Rzucą się w wir rozmów i negocjacji z zainteresowanymi stronami aby przekazać swoje racje. Zajęcia skierowane do młodzieży i dorosłych, wpisują się w problematykę zrównoważonego rozwoju, zawartą w podstawie programowej (j.w). 

Do dyspozycji uczestników zajęć (ew. zajęcia pod opieką nauczyciela, po zakończeniu zajęć z leśnikiem pozostaje:

Szesnaście kolekcji drzew, krzewów i roślin zielnych Leśnego Ogrodu Botanicznego, zawierających m.in. większość rodzimych gatunków drzew i krzewów, wybrane rośliny chronione. Wszystkie drzewa posiadają tabliczki z nazwami.

2,5 kilometrowy “Szlak Wiewiórki” biegnący malowniczą trasą z peryferii dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie do LOB Marszewo. Na szlaku znajdują się interaktywne tablice ułatwiające m.in. naukę rozpoznawania rodzimych gatunków drzew.

Szlaki: Alicji w Zaczarowanym Lesie i Korzeni, początek i koniec na terenie ogrodu, czas przejścia odpowiednio ok. 30 i 45 min. Szlak Korzeni z pewną pomocą możliwy jest do pokonania przez osoby na wózku. Liczne atrakcje.

Zestawy interaktywnych tablic (pod dachem) do nauki rozpoznawania drzew, ptaków i ssaków - praca w grupach.

Prezentacja multimedialna połączona z zadaniami sprawdzającymi - nauka rozpoznawania głosów ptaków (w tym objętych ochroną gatunkową), ssaków leśnych (i ich głosów) oraz wybranych gatunków drzew.

Drewniane klocki w znacznych ilościach (możliwa praca w małych grupach)

Klocki "Budowa cieni". Pomoc edukacyjna, która w 2004 r. zdobyła I miejsce w rankingu zabawek edukacyjnych na rynku Niemieckim, oprócz dobrej zabawy zestaw pozwala na przeprowadzenie atrakcyjnej lekcji matematyki (rzuty brył).

Puzzle, drewniane łamigłówki (praca w grupach).

Leśny Kalejdoskop. Uczestnicy otrzymują niewielkie drewniane ramki oraz klamerki do bielizny. Ich zadaniem jest stworzenie w ramkach kompozycji wykorzystującej rośliny zielne, fragmenty gałązek drzew, liści itp. Klamerka spina kompozycję. Po wyznaczonym czasie uczestnicy stają w kręgu z gotowymi kompozycjami, odwróceni do siebie plecami. Ramki są przekazywane sąsiadowi po okręgu i oglądane na tle otaczającego krajobrazu. Jedna z ramek (np. osoby prowadzącej) może być pusta.

Realistyczne, trójwymiarowe modele roślin, następujących gatunków: Aconitum variegatum – Tojad dzióbaty, Actea spicata – Czerniec gronkowy, Ajuga pyramidalis – Dąbrówka piramidalna, Allium ursinum – Czosnek niedźwiedzi, Aquilegia vulgaris – Orlik pospolity, Asarum europaeum – Kopytnik pospolity, Convallaria majalis – Konwalia majowa, Dentaria bulbifera – Żywiec cebulkowy, Gagea spathacea – Złoć pochwolistna, Galanthus nivalis – Śnieżyczka przebiśnieg, Hedera helix – Bluszcz pospolity, Hepatica nobilis – Przylaszczka pospolita, Primula veris – Pierwiosnek lekarski, Ranunculus cassubicus – Jaskier kaszubski, Vinca minor – Barwinek pospolity, Lilium martagon – Lilia złotogłów, Polygonatum verticillatum – kokoryczka okółkowa, Digitalis purpurea – Naparstnica purpurowa, Galium odoratum – Przytulia wonna, Helichrysum arenarium – Kocanki piaskowe, Hypericum perforatum – Dziurawiec zwyczajny, Plantago major – Babka zwyczajna, Primula elatior – Pierwiosnek wyniosły, Primula veris – P. lekarski, Saponaria officinalis – Mydlnica lekarska, Symphytum officinale – Żywokost lekarski, Tussilago farfara – Podbiał pospolity

Binokulary (kilka szt., do wykorzystania w trakcie zajęć)