Aktualności Aktualności

Fundusze unijne

Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" rozwija się nie tylko dzięki środkom własnym Nadleśnictwa Gdańsk, ale także dzięki dofinansowaniu z różnych źródeł. Jednym z nich są fundusze unijne.

29 marca 2016 roku Nadleśnictwo Gdańsk podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu było zabezpieczenie lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez kompleksowe zagospodarowanie LOB Marszewo w Gdyni. Projekt był realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim.

Wartość projektu ogółem: 2 960 693,69 zł. Dofinansowanie z UE: 1 678 771,84 zł. Termin zakończenia projektu: 31.06.2019 r.

Dzięki projektowi w LOB "Marszewo" powstały nowe szlaki edukacyjne i elementy infrastruktury, z których możecie korzystać już dziś. Są to m.in.:

Dwie ścieżki edukacyjne w leśnej, nieogrodzonej części Ogrodu:

  •  „Szlak Alicji w zaczarowanym lesie" o długości ok. 600 m, obejmujący m.in. labirynt zmysłów, świat mikroskali i makroskali
  • „Szlak wśród korzeni drzew" o długości ok. 1600 m, z chatkami Drwala, Zielarki oraz Korzeni i grzybów

 

 

 

 

 

 

W terenie ogrodzonym m.in.:

  • "Dziki", drewniany plac zabaw
  • domki na drzewach
  • wiata ogniskowa
  • teatr letni
  • kompostownik
  • zadaszenie „klasy pod chmurką"
  • wiata dla rowerów


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Leśny Odkrywca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodnik w aplikacji

Mapa