Wydawca treści Wydawca treści

Kolekcje roślinne

Kolekcje roślinne

LOB "Marszewo" jest ogrodem stosunkowo młodym - został powołany w 2010 r. na terenie blisko 50 ha, otaczających dotychczasową izbę przyrodniczo-leśną. W centralnej części, zajmującej ok. 5 ha, znajdują się tematyczne kolekcje roślin, wraz z infrastrukturą ogrodową, placem zabaw i parkingiem. Pozostałą część terenu ogrodu stanowią lasy - głównie grądy i buczyny, porastające wzgórza morenowe.

 

Ogród specjalizuje się w kolekcjonowaniu drzew, krzewów i roślin zielnych strefy umiarkowanej i borealnej, w szczególności gatunków rodzimych dla terenu Pomorza Gdańskiego. Od 2016 r. Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

 

Obecnie w ogrodzie zobaczyć można 16 kolekcji roślinnych, z okazami ponad 200 gatunków roślin:
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, amerykańskie
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, euro-azjatyckie
 • Drzewa i krzewy geograficznie obce, Dalekiego Wschodu
 • Drzewa i krzewy obce dla regionu, występujące w Polsce
 • Polsce Łąka kwietna
 • Sad starych odmian drzew owocowych
 • Wrzosowisko
 • Krzewy obrzeży lasu bukowo-dębowego i bukowego
 • Krzewy obrzeży lasu grądowego
 • Nasłonecznione i ciepłe obrzeża lasu
 • Rodzime drzewa w gradiencie wilgotnościowym
 • Pnącza
 • Dziko rosnące rośliny lecznicze i jadalne, wykorzystywane dawniej i obecnie
 • Drzewa i krzewy jadalne i lecznicze
 • Drzewa i krzewy chronione oraz zagrożone w regionie gdańskim
 • Gatunki o znaczeniu biocenotycznym

Ogród to także dobre miejsce spotkania ze sztuką. Dzięki współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska podziwiać można prace, będące efektem międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich w ramach Festiwalu Form Przestrzennych Rozdroża Wolności.