Asset Publisher Asset Publisher

Back

Gra Kontynenty

Gra Kontynenty

Opis scenariusza: Moderowana dyskusja w oparciu o pomoc dydaktyczną „kontynenty”

Czas trwania: 45 – 90 min

Cele zajęć: Przedstawienie powodów deforestacji na świecie, stanu lasów na różnych kontynentach, naszego wpływu na lasy, lasów na klimat. Przedstawianie pochodzenia wybranych gatunków zwierząt i roślin.

Metody: moderowana dyskusja

Formy pracy: zajęcia w grupie

Środki dydaktyczne: pomoc dydaktyczna „kontynenty”

Przebieg zajęć (zgodnie z instrukcją).  instrukcja, w skrócie:

Uczestnicy samodzielnie układają fragmenty sklejki przycięte w kształcie kontynenentów w kształt Ziemi i  wspólnie zastanawiają się jakiego kontynentu (przede wszystkim) dotyczą kolejne płytki omawiające różnego rodzaju zagadnienia (w mniejszym lub większym stopniu) związane z lasami i kładą je na określonym wcześniej obszarze.  
Uczestnicy wspólnie zastanawiają się nad tym z jakiego kontynentu pochodzi roślina lub zwierzę przedstawione na płytce i kładą na wybranym kontynencie.
Prowadzący moderuje dyskusję i omawia w pogłębiony sposób poszczególne płytki (patrz instrukcja)
Prowadzący podsumowuje dyskusję i omawia nasz wpływ na środowisko (zasady 7R)

Rezerwuj zajęcia w naszym systemie rezerwacji (widoczne wyłącznie dostępne terminy!)

Związek z podstawą programową

Biologia BIOL-2.0-VIII.3 analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;

Biologia BIOL-2.0-VII.9 przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie: DALL-E