Asset Publisher Asset Publisher

Back

Leśna biżuteria: warsztaty z drewnem dla grup

Leśna biżuteria: warsztaty z drewnem dla grup

Minimalny wiek uczestników: 10 lat.

Maksymalna liczebność grupy: jedna klasa (grupa) szkolna

Wymagana zgoda rodziców, zajęcia bezpłatne.

Zajęcia składają się z co najmniej dwóch części, połowa klasy uczestniczy w jednej części, połowa w drugiej :

1. zajęć z drewnem. Uczestnicy zajęć wykonują naszyjnik z kawałków np. bzu czarnego i leszczczyny. Używane narzędzia: piły do drewna, małe noże. Zajęcia prowadzone przez edukatora z LOB Marszewo

2. spaceru z mapą. Uczestnicy wykonują zadania związane z terenem w oparciu o mapę topograficzną. Zajęcia prowadzone przez opiekuna grupy / nauczyciela w oparciu o scenariusz dostarczony przez LOB Marszewo (lub wolontariusza z LOB). Zamiennie: spacer jednym ze szlaków, lub ognisko.

4.Dodatkowo: np.  Spacer szlakiem (Alicji lub Korzeni) lub/ i ognisko.

Czas trwania zajęć - około 90 min.

Za bezpieczeństwo uczestników zajęć w każdej z podgrup odpowiada opiekun (np. nauczyciel). 

Używane narzędzia: