Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zajęcia: głosy zwierząt

Zajęcia: głosy zwierząt

Opis scenariusza: Prezentacja poświęcona wybranym ptakom i ssakom, a zwłaszcza ich głosom.

Czas trwania: 45 min.

Pytania kluczowe: Czy w lesie szczeka pies?

Cele zajęć: Zaciekawienie uczestników różnymi zwierzętami, które można spotkać w lesie, poprzez ich głosy.

Metody: prezentacja multimedialna

Formy pracy: pogadanka

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna

Zarezerwuj zajęcia w naszym systemie rezerwacji (widoczne tylko dostępne terminy!)

Przebieg zajęć: Prowadzący omawia wybrane gatunki zwierząt (ptaków i ssaków) skupiając się zwłaszcza na tych które występują lub występowały lokalnie oraz pojawiają się w późniejszym (rozwiązywanym wspólnie) teście rozpoznawania głosów. Test nie daje ogólnego wyniku - by go zakończyć, trzeba pozytywnie odpowiedzieć na wszytkie pytania (pytania są "do skutku"). Wyszczególnia te które zagrożone są wyginięciem, te które są pod ochroną i te na które można polować. W trakcie prelekcji omawia się następujące gatunki występujące w Polsce: jeleń, sarna, dzik, wilk, pójdźka, głuszec, kos, wilga, dzięcioł duży, kruk, jastrząb, bogatka, żuraw. Gatunki dobrano ze wzgledu na charakterystyczne, łatwe do zapamietania głosy. Rys. Tomasz Cofta.

 

Związek z podstawą programową

  1. uczeń (przyroda I-III) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;