Asset Publisher Asset Publisher

Back

Koloruj i poznawaj rośliny lasów, łąk i wrzosowisk

Koloruj i poznawaj rośliny lasów, łąk i wrzosowisk

Jeśli masz dostęp do drukarki lub do programu edycji obrazów - polecamy nasze botaniczne malowanki. Jeśli nie masz, polecamy również - jest na co popatrzeć.

Czarno-białe rysunki doskonale nadają się do kolorowania, a jednocześnie są naszym zdaniem dużo lepsze do nauki rozpoznawania gatunków niż zdjęcia. Dlaczego? Takie rysunki nie zawierają zbyt wielu rozpraszających szczegółów. Część naszych malowanek ma również kolorowe wersje, do porównania.

Do Twojej dyspozycji oddajemy rysunki roślin, które spotkasz w lesie, parku czy ogrodzie, ale też (to naszym zdaniem najciekawsze!) rysunki zestawów roślin, które tworzą różne zbiorowiska roślinne. Część z nich, takie jak wrzosowisko, kwietna łąka  czy las bukowy, pewnie znasz, inne mogą być pewną nowością.

To aktywność dla każdego, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Rysunki mogą być punktem wyjścia do zajęć w ramach formalnej i nieformalnej edukacji. Można w oparciu o nie realizować podstawę programową. 

 

Przykładowe zagadnienia z podstawy programowej, do których rysunki mogą być wykorzystane:

(Uczeń, szkoła podstawowa, przyroda):

  • rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
  • rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie;
  • rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;
  • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;L

Przykładowe gatunki: zawilec gajowy, fiołek leśny, bluszcz pospolity, kosaciec żółty, tatarak zwyczajny, borówka czernica, borówka brusznica, wrzos zwyczajny, chaber łąkowy, babka lancetowata, marchew zwyczajna, dziurawiec zwyczajny, bylica polna, kacanki piaskowowe, jastrzębiec kosmaczek, buk pospolity, sosna pospolita, grab pospolity,  jesion pospolity, olsza czarna, miłorząb dwuklapowy, metasekwoja chińska, lilak pospolity.

 

Autorem rysunków jest Dagny Nowak Staszewska, autorka botanicznego bloga Botaniczne Inspiracje