Asset Publisher Asset Publisher

Back

Warsztaty z drewnem dla grup.

Warsztaty z drewnem dla grup.

Zwłaszcza w okresie zimowym zapraszamy grupy na warsztaty z drewnem. Ich dostępność prosimy sprawdzać w naszym formularzu rezerwacji. Podczas ferii, wakacji planujemy również podobne zajęcia dla grup rodzinnych (jedna lub dwie osoby), rezerwacja jak wyżej. 

Minimalny wiek uczestników: 10 lat. Dla niepełnoletnich uczestników zajęć wymagana zgoda rodziców / opiekunów prawnych. Maksymalna liczba uczestników: 8 osób. W przypadku udziału grupy o większej liczebności: podział na dwie - trzy grupy, jedna grupa uczestniczy w warszatach z drewnem, pozostałe zwiedzają ogród, lub biorą udział w zajęciach "Super surowiec". Każda grupa musi być pod opieką własnego opiekuna. Uwaga: powstałe prace są własnością uczestników zajęć! Regulamin zajęć, podpisywany przez prowadzącego zajęcia / opiekuna!

W ramach tych zajęć prowadzimy trzy tematy:

- warsztaty snycerskie (uczestnicy rzeźbią proste wzory w deskach z lipowego lub olchowego drewna)

- warsztaty "Powrót do dzikości"

- Warsztaty "Zaplątani w przyrodę. Tworzenie obrazów metodą "String Art"