Proste warsztaty z drewnem dla młodszych dzieci

Minimalny wiek uczestników: 6 lat.

Maksymalna liczebność grupy: jedna klasa (grupa) szkolna

Wymagana zgoda rodziców, zajęcia bezpłatne.

Zajęcia składają się z co najmniej dwóch modułów:

1. Prostych zajęć z drewnem. Uczestnicy zajęć wbijają małymi np. małe gwoździki w drewno, wykorzystują przygotowane wcześniej elementy do złożenia drewnianej zabawki.  Zajęcia prowadzone przez edukatora z LOB Marszewo

2. Zabaw z wykorzystniem pomocy dydaktycznych i terenu LOB  (we własnym zakresie przez grupę).

4.Dodatkowo: np.  Spacer szlakiem (Alicji lub Korzeni) lub/ i ognisko.

Czas trwania zajęć - około 3,5h.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zajęć zajęcia odbywają się w 3 lub 4 (w przypadku większych grup) podgrupach. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć w każdej z podgrup odpowiada opiekun (np. nauczyciel). 

Używane narzędzia: małe młoteczki, gwoździki

Rezerwuj zajęcia w naszym systemie rezerwacji (widoczne tylko dostępne terminy)