Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zajęcia: drewno, dla lasu, dla ludzi - spacer po lesie

Zajęcia: drewno, dla lasu, dla ludzi - spacer po lesie

Wspólny spacer i zabawa z uczestnikami zajęć fragmentem szlaku wiewiórki i fragmentem Szlaku Alicji w Zaczarowanym lesie.

Czas trwania: 1h -1,5h

Pytania kluczowe: Czy umiesz bawić się w lesie? Po co nam drewno?

Cele zajęć: bycie w lesie, zwrócenie uwagę na pochodzenie drewna (jest z lasu) oraz rolę grzybów rozkładających drewno.

Rezerwuj zajęcia (widoczne tylko dostępne terminy).

Metody: zabawa, pokaz

Formy pracy: Spacer

Środki dydaktyczne: las, spróchniałe pniaki i pnie drzew.

Przebieg zajęć:

Prowadzący idzie z uczestnikami zajęć na początek szlaku Wiewiórki. Oglądają pień wypróchniały pień po ściętym świerku. Prowadzący zachęca uczestników do dotknięcia spróchniałych kawałków drewna. Rozmawia z nimi o tym czy potrzebujemy drewna i jakiego.

Prowadzący proponuję zabawę w „Plemiona”. Dzieli uczestników na 3-4 grupy. Każda z nich wybiera kawałek terenu i buduje z dostępnych materiałów (liści, igieł, patyczków itp.) wioski „krasnoludków” wraz z dowolnym wyposażeniem. W przypadku starszych nieco uczestników zabawę można rozszerzyć o propozycję przygotowania przez grupy dodatkowych informacji o swoich „mieszkańcach lasu”, np. co jedzą, w co wierzą, czego się boją. Gdy budowle są zakończone, prowadzący ogląda je wspólnie ze wszystkimi uczestnikami, a autorzy budowali opowiadają o swoim dziele. Prowadzący, osoby dorosłe nie krytykują budowli ani samych wypowiedzi. Na zakończenie prowadzący prosi o przywrócenie lasu do stanu w jakim grupa go zastała.

Następnie (fakultatywnie) prowadzący z grupą idzie dalej (w górę i prawo) szlakiem wiewiórki i przed schodami prowadzącymi w dół zbocza znajduje fragment starego, wypróchniałego pnia bukowego z kilkoma otworami prowadzącymi do dziupli i starymi owocnikami hubiaka pospolitego. Wyjaśnia rolę grzybów w zakresie rozkładu drewna i rolę martwego drewna jako ważnej niszy ekologicznej.

Związek z podstawą programową
  1. (uczeń kl. IV, przyroda) Odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu;
  2. rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka;
  3. (uczeń, kl. V-VIII, biologia) Przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
  4. przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów (I i dalszych rzędów) i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;
  5. uczeń kl. IV-VIII, plastyka) wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);
  6. (uczeń, kl. V-VIII, biologia)  przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych (i nagonasiennych) w przyrodzie i dla człowieka;
  7. Biologia E2-PODST-BIOL-2.0-VIII.3 analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
  8. Biologia E2-PODST-BIOL-2.0-VII.9 przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.